HJÄLPSAMT

 

SAMT har tagit initiativ till HJÄLPSAMT, som presenterar råd för naturlig hälsofrämjande egenvård som du kan utföra själv hemma! Råden baseras på beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården och är skrivna av legitimerade sjuksköterskor och granskade av legitimerade läkare.

Egenvårdsråden finns både på Facebook och Instagram under adressen @hjalpsamt och publiceras dessutom på Ytterjärna Forum under fliken Vård & Omsorg.

SAMT har producerat flera instruktionsfilmer för egenvård samt andra videos inom området hälsa och medicin, som finns publicerade på YouTube. Filmerna om egenvård finns också på HJÄLPSAMT på Facebook.

Råden på HJÄLPSAMT har hittills möjliggjorts tack vare dels ett mycket stort ideellt arbete, dels visst ekonomiskt stöd från ett par stiftelser. SAMT är tacksamma för all hjälp de kan få för sitt fortsatta arbetet. Vill du bidra på något sätt? Välkommen att kontakta SAMT!

E-post: kontakt@antroposofiskmedicin.nu Bankgiro: 307-4713

Råden på HJÄLPSAMT är tänkta som inspiration!

Länkar: