Länkar

 

https://vidarrehab.se/  Föredetta antroposofiskt sjukhus i Järna

https://www.antroposofiskmedicin.nu/  paraplyorganisation för antroposofisk medicin i Sverige

www.laom.se  LAOM – Läkarföreningen för Antroposofisk Orienterad Medicin

www.sakinamottagning.se Sakina mottagning, en privat holistisk barn-och ungdomspsykiatrisk mottagning

www.husapoteket.org   FALK – Föreningen för Antroposofisk Läkekonst,  patientförening

www.weleda.se  tillverkare av antroposofiska läkemedel och hudvård

https://vidarrehab.se/antroposofisk-vardfilosofi/forskning/  om forskning

www.integrativecare.se  om forskning

https://vidarrehab.se/antroposofisk-vardfilosofi/utbildning/  om kurser och utbildningar 

http://www.antroposofi.info  information om antroposofi samt antroposofiska verksamheter 

www.robygge.se  Robygge,  bokhandel mm med antroposofisk inriktning, mest svensk litteratur

www.bokhandeln-vidar.se  Bokhandeln Vidar, mest svensk litteratur

www.antropos.no  Antropos Bokhandel  antroposofisk litt på tyska, engelska & nordiska språk

INTERNATIONELLT

www.medsektion-goetheanum.org/en/  Medicinska sektionen vid Goetheanum i Schweiz

www.qualitaet-ap.org  QAN – Quality in Anthroposophic Nursing  om antroposofisk omvårdnad Utbildningar och vidareutbildningar. Föreningar som är medlemmar i Internationellt Forum för antroposofisk omvårdnad. Manualer för kvalitetssäkring av: ackreditering av kurser mm;      Specialist i antroposofisk omvårdnad; Expert i rytmisk insmörjning. 

SJUKSKÖTERSKEFÖRENINGAR

www.medsektion-goetheanum.org/en/home/ikam/care-nutrition/?view=170                               internationell översikt

www.medsektion-goetheanum.org/home/adressenundlinks/berufsverbaend                            internationell översikt

https://anthronursing.care International Forum for Anthroposophic Nursing (IFAN)

AUS: Australian Anthroposophical Nurses Association, c/o Anne Joris,                                                          E-mail: a.joris@bluewin.ch      SALs systerorganisation i Australien

CH: www.apis-saes.ch  Verein Anthroposophische Pflege in der Schweiz                                                     SALs systerorganisation i Schweiz

FR: Association d’infirmièr(e)s pour le développement en France des soins infirmiers d’orientation anthroposophique, SIOA,   c/o Anne-Marie Malfroy,                                                                                   E-mail: panser.autrement@tiscali.fr SALs systerorganisation i Frankrike

NL: www.antroposofische-zorg.nl beroepsvereniging van zorgprofessionals antroposopfische zorg (V&VN)           SALs systerorganisation i Nederländerna

NZ: www.anthroposophy.org.nz/node/118 Anthroposophical Nurses Association in New Zealand (ANANZ)       SALs systerorganisation i Nya Zeeland

DE: www.vfap.de/verband Verband für Anthroposophische Pflege e.V.                                                            SALs systerorganisation i Tyskland

UK: www.a-n-a.co.uk Anthroposophic Nursing Association UK (ANA)                                                           SALs  systerorganisation i Storbritannien

USA: www.aamta.org/nurses North American Anthroposophic Nurses Association (NAANA)         SALs systerorganisation i USA

UTBILDNINGAR

www.emerson.org.uk/anthroposophic-healthcare  grundkurs i antroposofisk omvårdnad                   på deltid på Emerson College i England

www.doerthe-krause-institut.de/de/pflege/doerthe.krause.institut/ antroposofisk verksamhet med sjuksköterskeutbildning, vidare- och fortbildningar samt om forskning i västra Tyskland

www.carus-akademie.de vidareutbildningar, fortbildningar, veckokurser mm i antroposofisk omvårdnad i Hamburg, Tyskland

www.vfap.de/akademie vidareutbildningar, fortbildningar, veckokurser mm i antroposofisk omvårdnad i södra Tyskland

www.gesundheitsinitiative-dresden.de/pflegeseminar.html                                               vidareutbildningar, kurser mm i antroposofisk omvårdnad i Dresden, östra Tyskland

www.altenpflege-ausbildung.de     ”Fachseminar für Altenpflege Frankfurt am Main“                   utbildning till äldrevårdare, egen yrkestitel i Tyskland

www.altenpflegeseminar.net    ”Fachseminar für Altenpflege Dortmund“                                        utbildning till äldrevårdare, egen yrkestitel i Tyskland

PARAPLYORGANISATIONER

www.damid.de Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland                         paraplyorganisation i Tyskland

www.cahsc.org  Council for Anthroposophic Health & Social Care                                            paraplyorganisation i Storbritannien

www.aamta.org  AAMTA – Association for Anthroposophic Medicine & Therapies in America       paraplyorganisation i USA

LÄKARFÖRENINGAR

www.ivaa.info/home/ International Federation of Anthroposophic Medical Associations

www.gaed.de Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V.                                     läkarförening i Tyskland

www.paam.net Physicians Association for Anthroposophical Medicine                                              läkarförening i USA

PATIENTFÖRENINGAR

www.efpam.eu European Federation of Patients Associations for Anthroposophic Medicine/ EFPAM        på EU-nivå

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de Gesundheit aktiv, anthroposophische Heilkunst e.V.                                   i Tyskland

www.pafam.org.uk Patients Association for the Furtherance of Anthroposophical Medicine (PAFAM)           i Storbritannien

FORSKNING

www.vidarkliniken.se/info/forskning/

https://anthronursing.care/en/ifan/research

www.integrativecare.se

www.medsektion-goetheanum.org/en/research/department/

www.medsektion-goetheanum.org/en/research/research-institutes/

www.ifaemm.de/index.html International Research Council

www.louisbolk.nl Louis Bolk Instituut   i Nederländerna

ANTROPOSOFISKA LÄKEMEDEL

www.weleda.com  tillverkare av antroposofiska läkemedel och hudvård

www.wala.de/english/  tillverkare av antroposofiska läkemedel och hudvård

www.iaap.org.uk/profil/index.html  internationell sammanslutning för antroposofiska farmaceuter

www.escamp.org  European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products,           forskning om antroposofiska läkemedel

ÖVRIGT

medsektion-goetheanum.org/userfiles/file/pdf/Pflegebroschuere.pdf                                                           om antroposofisk omvårdnad

www.medsektion-goetheanum.org/en/home/anthroposophic-medicine/                                                     om antroposofisk medicin

medsektion-goetheanum.org/en/home/informationmaterial/brochures/                                                        olika informationshäften om antroposofisk medicin

medsektion-goetheanum.org/en/home/books   litteratur om antroposofisk medicin, vård mm

www.merkurstab.de  Zeitschrift für Anthroposophische Medizin                                                          antroposofisk medicinsk tidskrift

www.vademecum.org Vademecum – gemensam portal för där den antroposofiska medicinens mångfaldiga vetande.

www.anthromed.de Anthromed                                                                                                            internationell sammanslutning för certifiering av antroposofisk medicinsk verksamhet

www.anthro-kliniken.de Verband Anthroposophischer Kliniken e.V.                                           internationell sammanslutning av antroposofiska kliniken

www.antroposofi.info    svensk hemsida om antroposofiska verksamheter mm

www.rsarchive.org    amerikansk hemsida om antroposofi