SAL inom ICANA

 

 

ICANA – International Council of Anthroposophic Nursing Associations

https://www.icana-ifan.org

ICANA är en paraplyorganisation för alla internationella antroposofiska sjuksköterskeförbund. ICANA stöttar sina medlemmar i att utveckla den antroposofiska omvårdnaden inom deras nationella hälso- och sjukvårdssystem. SAL är en undersektion inom ICANA. Medlemmar

ICANA sponsrar och stödjer International Forum for Anthroposophic Nursing (IFAN) som är en del av den medicinska sektionen i den spirituella skolan för vetenskap.  IFAN

På uppdrag av IFAN håller ICANA en verksamhet för certifiering och ackreditering för att kvalitetssäkra utbildningar och kurser inom antroposofisk omvårdnad. QAN