SAL är en sektion inom SSF

 

SSF – Svensk Sjuksköterskeförening bildades 1910 och har idag drygt 76 000 medlemmar.

Ur SSFs stadgar:

”Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för:

– sjuksköterskans professionella utveckling
– utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen
– utvecklingen av omvårdnaden och dess professionella ledning
– utveckling av sjuksköterskors utbildning
– sjuksköterskans fortbildning
– att sjuksköterskor ska tillämpa ICNs etiska kod”

SAL blev sektion inom SSF under 2010. Det innebär att SAL finns med på SSF:s hemsida: www.swenurse.se med länk till vår hemsida och likaså i tidningen Omvårdnadsmagasinet, som utkommer 6 gånger per år.

SSF är remissinstans i ärenden som berör sjukvården och utbildningen inom området. Remisserna spänner över ett brett område och kommer från bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet, så nu får vi i SALs styrelse en rad förfrågningar om att delta i sådana remissvar.

DU KAN BLI MEDLEM SFF !

Att SAL nu är sektion inom SSF innebär att vi ska upplysa våra medlemmar om SSF, men det innebär inte att alla i SAL måste bli medlemmar i SSF. Däremot pågår ju ett intressant arbete i SSF inom omvårdnadsområdet, så den som är intresserad av att följa och vara med i det kan vi bara varmt rekommendera att bli medlem i SSF !

Klicka på länken här så kommer du till SSFs hemsida !  www.swenurse.se