Vad vi gör

 

•  Vi ger ut ett medlemsblad som utkommer vår och höst, där du får veta mer om vad som händer i den antroposofiska vården, samt om kurser som kommer både i Sverige och internationellt.

•  SAL anordnar olika kurser i antroposofisk läkekonst och omvårdnad tillsammans med Vidarkliniken, SAMT m fl ex vis i rytmisk insmörjning, kortare introduktionskurser om antroposofiska läkemedel, mm. Föreläsare är läkare, sjuksköterskor och terapeuter.

•  Kom med i SAL och arbeta med oss i utvecklandet av vården. Genom att utveckla oss själva – en inre utveckling – kan vi ge patienterna det de behöver.