Förbundets bakgrund

 
SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – bildades 1984 för att samla intresserade sjuksköterskor inför att Vidarkliniken öppnade 1985. SALs ändamål är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst och håller återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad. Våren 2019 beslutades att Förbundets namn är SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – en väl beprövad integrativ omvårdnad.

Antroposofisk omvårdnad

Antroposofisk vårdkultur innebär att vara lyhörd för att varje människa är unik, så att vi på bästa sätt kan ge individuell vård. Detta kan leda till att människan utvecklar sina individuella möjligheter till ökad hälsa och livskvalitet genom att möta sig själv, sin omvärld och sitt öde. Sjuksköterskan kan genom en inre bildning utveckla denna antroposofiska vårdkultur. Den praktiska omvårdnaden kompletteras ex vis med rytmiska insmörjningar, örtomslag, medicinska bad och andra utvärtes behandlingar.

Med Guidelines för god antroposofisk omvårdnad finns en kvalitetssäkring internationellt genom Internationellt FORUM för antroposofisk omvårdnad. En certifiering till Specialist i antroposofisk omvårdnad är under utveckling. Även forskning bedrivs inom antroposofisk omvårdnad ffa i Europa.