apr 222015
 

dscn0590_500

   BASAL ANTROPOSOFISK OMVÅRDNAD

Denna kurs skall ge basala praktiska och teoretiska kunskaper i omvårdnaden av enkla åkommor. Målsättningen är att kunna bedöma lämpligheten av vissa utvärtes omvårdnadsbehandlingar med natursubstanser samt att kunna utföra dem korrekt.

Denna kurs vänder sig speciellt till medarbetare inom socialterapi och läkepedagogik där omvårdnaden skall kunna ges till boende. Även andra intresserade är välkomna för att lära sig egenvård och vård av närstående. Kursen ges i 5 delar (5 hela dagar) och avslutas med en examen i praktiska färdigheter och grundläggande teoretiska kunskaper. För avslutad kurs ges certifikat.

Kursstart 13e Februari! För mer information samt anmälan besök: https://jarnaakademi.se/kurs/basal-antroposofisk-omvardnad/

INTEGRATIV OMVÅRDNAD 7,5 HP VT 2020

Fristående kurs, 50 % studietakt, 10 veckor.
Mer information under kurser.

Mer information om aktuella kurser kommer löpande. 

 

Rytmiskinsmörjning enligt Wegman/Hauschka

Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka som förebyggande och terapeutisk omvårdnadshandling

Varför beröring? Beröring är kommunikation som skapar närhet och trygghet och ökar välbefinnandet 

Vi har lång erfarenhet av denna beröringsmetod i vårdarbetet och ser dagligen dess effekt hos patienterna som bl a mer närvaro, avslappning, bättre sömn och dess följdverkningar på den fysiska hälsan.
Rytmisk insmörjning används av sjuksköterskor/undersköterskor på vårdavdelning eller polikliniskt inom den antroposofiska vården och som komplement inom skolmedicinen i olika länder.
              

För ytterligare information samt aktuella datum, kontakta:

Anne-Ingeborg Haugholt, specialist i antroposofisk vård, utbildar i antroposofisk vård och rytmisk insmörjning enl. Wegman/ Hauschka. Medlem av Internationellt Forum för Antroposofisk vård, IFAN.

tel: 08-551 509 54 – ons, tors, fre eftermiddag

e-post: anne.ingeborg.haugholt@vidarrehab.se

 

**********************************************

2014 firade SAL 30 års-jubileum

SAL har gav ut en Jubileumsskrift om förbundets tillkomst och verksamhet genom åren, internationell bakgrund och exempel på vad antroposofisk omvårdnad innebär.

Om du vill ha Jubileumsskriften kan du beställa den genom ett mail med ditt namn och din postadress för tryckt pappershäfte eller e-postadress till: info@forbundetsal.org för elektroniskt version

För pappersversionen ber vi dig att sätta in ett bidrag till portkostnaden på 30:- per häfte på SALs bankgiro: 5953-4388

Sorry, the comment form is closed at this time.